کاربر گرامی در این بخش فرم مشخصات کالا را دانلود و تکمیل نموده و به همراه تصاویر کالای خود به پست الکترونیکی ما[ثبت کالا] ارسال کنید.
توظیح اینکه کالاهایی قابل ارائه باشند که در حوزه عملکرد این موسسه(کالا و خدمات الکترونیک صنعتی) باشد.